ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η επιχείρησή μας με την επωνυμία Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης, με έδρα στις Μηλιές Σταυρού Θεσσαλονίκης, στο 2ο χλμ Σταυρού-Ολυμπιάδας, η οποία διατηρεί το εστιατόριο «Καλαματιανός Seafood Restaurant», δεσμεύεται απέναντί σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας, να τηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που εσείς οι πελάτες μας εμπιστεύεστε, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας.

Η παρούσα αναφέρεται ιδίως στους πελάτες που μέσω της ιστοσελίδας μας που εγγράφονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία Newsletter, παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και στους πελάτες του εστιατορίου που χρησιμοποιούν την εφαρμογή που είναι διαθέσιμη μέσω συσκευής tablet για την καταχώρηση κριτικής.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η πλήρης ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στην επιχείρησή μας από εσάς, τους σκοπούς και τους τρόπους επεξεργασίας τους, την προστασία τους, και τα δικαιώματά σας έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με απολύτως αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Προς το σκοπό, λοιπόν, της απόλυτης διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο συλλογής, και επεξεργασίας πληροφοριών από την επιχείρησή μας, σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:
α) Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
β) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
γ) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
δ) Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα
ε) Μη προσωπικά δεδομένα – Δεδομένα περιήγησης
στ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
ζ) Λοιπά νομικά ζητήματα – Επιφυλάξεις
η) Επικοινωνία με την επιχείρησή μας

α) Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε
Η επιχείρησή μας δεν αποθηκεύει, δε διατηρεί και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών της εκτός από τις περιπτώσεις που οι ίδιοι παρέχουν προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας, με τη ρητή τους συναίνεση. Η επιχείρησή μας, ειδικότερα συλλέγει προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για τους σκοπούς που εξυπηρετούν την ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και την καταχώρηση και αξιολόγηση της ασκούμενης κριτικής από τους πελάτες μας. Όλα τα στοιχεία καταχωρούνται ανώνυμα και χρησιμοποιούνται μόνον για τους αναφερόμενους στην παρούσα σκοπούς. H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων, λοιπόν, περιορίζεται μόνο σε όσους πελάτες:

1. Εγγράφονται στην υπηρεσία Newsletter.
Πρόκειται για την οικειοθελή εγγραφή στην υπηρεσία Newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας και σκοπό έχει αποκλειστικά την ενημέρωσή σας, σχετικά με την έναρξη και λήξη της σαιζόν, το μενού μας και τις αλλαγές σε αυτό, προσφορές του εστιατορίου μας, εκδηλώσεις – events που διοργανώνονται στο χώρου του εστιατορίου και γενικώς σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο εστιατόριό μας και στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούμε μόνον την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail), η οποία χρησιμοποιείται για την αποστολή σε εσάς ενημερώσεων. Τονίζεται ότι, εάν είστε κάτω των 16 ετών, πρέπει να αποκτήσετε τη συγκατάθεση των γονέων πριν συνδεθείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Καταχωρούν κριτική σχετικά με την εμπειρία τους στο εστιατόριό μας στην ειδική εφαρμογή που τους παρέχεται μέσω συσκευής tablet, στο χώρο του εστιατορίου.
Πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχουμε στους πελάτες του εστιατορίου μας να καταχωρήσουν κριτική στην ειδική εφαρμογή, χρησιμοποιώντας συσκευή tablet εντός του χώρου του εστιατορίου. Στην περίπτωση αυτή και προς το σκοπό της δυνατότητας αξιολόγησης της κριτικής, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, ο χρήστης της εφαρμογής καταχωρεί, ανώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας, κάποιες βασικές πληροφορίες (ηλικία και εθνικότητα) και την κριτική του.
Οι πληροφορίες που μας παρέχετε στη συγκεκριμένη περίπτωση καταχωρούνται σε αρχείο από την εφαρμογή ανώνυμα και πρόκειται για τις ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες, για να μπορούμε να κάνουμε ορθή επεξεργασία και αξιολόγηση της ασκούμενης κριτικής. Τα, δε, στοιχεία επικοινωνίας αποθηκεύονται και αυτά ανώνυμα και χρησιμοποιούνται μόνο προς το σκοπό της επικοινωνίας μας μαζί σας και την ενημέρωσή σας (αν επιλέξετε τη σχετική δυνατότητα) για την έναρξη και της λήξης σαιζόν ή/και το μενού μας και τις αλλαγές σε αυτό, προσφορές του εστιατορίου μας, εκδηλώσεις – events που διοργανώνονται στο χώρο του εστιατορίου και γενικώς σχετικά με το εστιατόριό μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πάντοτε με τη δική σας συναίνεση.

Τα ανωτέρω στοιχεία που αποθηκεύονται είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, ήτοι αφενός την επικοινωνία μας με εσάς, αφετέρου την αξιολόγηση της κριτικής και τη βελτίωση του εστιατορίου μας και των υπηρεσιών μας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας. Τέλος, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική και διατηρούνται στο αρχείο μας και χρησιμοποιούνται με τη δική σας συναίνεση, που αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας.
Τονίζεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων. Ειδικότερα, διατηρείτε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή την άμεση διαγραφή σας από τα αρχεία μας και τη συνακόλουθη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων που δηλώσατε, σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις βάσεις δεδομένων της επιχείρησής μας, με e-mail προς τη διεύθυνση: welcome@kalamatianos.restaurant

β) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Σχετικά με τη διατήρηση και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, σας ενημερώνουμε ότι χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων για να φιλοξενήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε. Η επιχείρησή μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις περί ασφαλείας που προβλέπονται από τον νόμο για την αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή παράτυπης χρήσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, με ιδιαίτερη αλλά όχι αποκλειστική αναφορά στα άρθρα 25-32 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.). Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω του διαδικτύου γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

γ) Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας, συλλέγονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται, βάσει μίας ή περισσοτέρων από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
– σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ανά πάσα στιγμή
– όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
– όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006, όπως ισχύουν καθώς και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (Γ.Κ.Π.Δ.).

δ) Πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι καταρχήν δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν μόνο μέλη του προσωπικού της επιχείρησής μας που πρέπει να επεξεργαστούν τα δεδομένα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Περαιτέρω, τα Δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν κατ’ εξαίρεση: σε θεσμικά όργανα, Αρχές, δημόσιους φορείς για θεσμικούς σκοπούς, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε συνεργαζόμενους με την επιχείρησή μας επαγγελματίες και άλλα τρίτα μέρη και παρόχους, που παρέχουν στην επιχείρησή μας εμπορικές, επαγγελματικές ή τεχνικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του ιστότοπου και της προαναφερθείσας εφαρμογής καταχώρησης κριτικής (π.χ. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής) και για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και την υποστήριξη της επιχείρησης στην παροχή των υπηρεσιών μας, πάντοτε στα πλαίσια της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της παρούσας πολιτικής, στην τήρηση των οποίων δεσμεύονται και τα τρίτα μέρη που ενεργούν κατ’ εντολή μας. Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα θα επεξεργάζονται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και την παρούσα πολιτική προστασίας.
Με εξαίρεση τα ανωτέρω, τα Δεδομένα δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν εκτελούν καθήκοντα εμπορικού, επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα προς την επιχείρησή μας και δεν θα διαδίδονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Μη προσωπικά δεδομένα – Δεδομένα περιήγησης
Πέραν των ανωτέρω, που αφορούν αποκλειστικά σε συλλογή προσωπικών δεδομένων, η επιχείρησή μας έχει τη δυνατότητα να συλλέγει για στατιστικούς και μόνον λόγους μη προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστοτόπου μας.
Συγκεκριμένα, εάν επισκεφτείτε απλώς τον ιστότοπο (δηλαδή χωρίς να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα ή να εγγραφείτε στην υπηρεσία Newsletter), η επεξεργασία των δεδομένων σας περιορίζεται στα δεδομένα περιήγησης, δηλαδή τα ανώνυμα δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητο να σταλούν στον ιστότοπο για τη λειτουργία των υπολογιστών στους οποίους λειτουργεί ο ιστότοπος και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.
Περαιτέρω, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Τα περισσότερα προγράμματα πλοηγών (browsers) δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιλέξει να απορρίπτει τα cookies, δεν θα μπορεί να έχει πλήρη πρόσβαση στις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας του ιστοτόπου μας.

στ) Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις πληροφορίες σας
Σε κάθε περίπτωση εσείς έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:
-Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στα πλαίσια των σχετικών δικαιωμάτων σας, σας παρέχουμε πλήρη ενημέρωση με την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
-Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς (άρθρο 15 Γ.Κ.Π.Δ.)
-Δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς (άρθρο 16 Γ.Κ.Π.Δ.)
-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των πληροφοριών που έχουμε σχετικά με εσάς (άρθρο 17 Γ.Κ.Π.Δ.)
-Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Γ.Κ.Π.Δ.)
-Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, είτε και σε εσάς αν το επιθυμείτε
-Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ.)
-Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 Γ.Κ.Π.Δ.). Πρόκειται για το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Για τον τρόπο της ανάκλησης αναφερόμαστε στο οικείο κεφάλαιο ανωτέρω.
-Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

ζ) Λοιπά νομικά ζητήματα – Επιφυλάξεις
Τονίζουμε ότι οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
Επιπλέον, σας δηλώνουμε ότι περίπτωση δυσλειτουργίας του λογισμικού και δεδομένου ότι κάθε λογισμικό αποτελεί προϊόν ανθρώπινης διάνοιας, η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία πιθανόν προκύψει στα συστήματά πρόσβασης και επεξεργασίας των επισκεπτών ή εγγεγραμμένων χρηστών.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς από τη λειτουργία του ιστοτόπου της επιχείρησής μας αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

η) Επικοινωνία με την επιχείρησή μας
Για κάθε ζήτημα που αφορά στην παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αφορά στη λειτουργία της επιχείρησής μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία:
Μηλιές Σταυρού Θεσσαλονίκης, 2ο χλμ Σταυρού-Ολυμπιάδας, Τ.Κ. 57014
Ζαχαρόπουλος Παναγιώτης
Τηλ.: +30 23970 61073
E-mail: welcome@kalamatianos.restaurant

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου (www.kalamatianos.restaurant).